تماس با بانومگ

برای ارتباط با کارشناسان بانومگ از طریق ایمیل های زیر اقدام نمایید.

ایمیل 1 : info@banoomag.com

ایمیل 2 : banoomag.magz@gmail.com

شبکه های اجتماعی بانومگ : 

مجله اینترنتی بانوان