دکوراسیوندنیای مدروانشناسیسبک زندگی

فنگ شویی چیدمان خانه

پیروی از اصول فنگ شویی در چیدمان خانه

کلمات چینی “فنگ” و “شویی” به ترتیب به معنی “باد” و “آب” است. این مفهوم از یک شعر باستانی چینی گرفته شده است. که در مورد ارتباط انسان با محیط اطراف اوست. در این مقاله می خواهیم در مورد فنگ شویی چیدمان خانه و فنگ شویی دکوراسیون خانه صحبت کنیم.

فنگ شویی قوانینی از دل طبیعت است برای جاری شدن انرژی مثبت بر زندگی شما. با بکار گیری اصول فنگ شویی استرس و اضطراب از شما دور خواهد شد و سلامتی و شادی به زندگی شما وارد می شود.

فنگ شویی چیدمان خانه
رعایت اصول فنگ شویی در چیدمان خانه

فنگ شویی چیدمان خانه چیست؟

فلسفه فنگ شویی تمرین چیدمان قطعات در فضاهای زندگی به منظور ایجاد تعادل با دنیای طبیعی است. هدف استفاده از انرژی و ایجاد هماهنگی بین فرد و محیط است. هرچه چیدمان فضای اطراف خانه مان با عنصرهای طبیعت در هماهنگی و هارمونی باشد حس و حال بهتری خواهیم داشت.

در فرهنگ آسیایی، این فلسفه تائو نامیده می شود که به معنی “راه” است. تائوئیسم راه طبیعت است و تمام اصول اساسی فنگ شویی، طبیعت را منعکس می کند. نگاهی به اصول اساسی فنگ شویی می اندازیم که شامل: دستور موقعیت ، باگوا و پنج عنصر می شود.

 

راه های آسان برای ایجاد فنگ شویی چیدمان خانه

 

موقعیت فرماندهی

موقعیت فرماندهی نقطه ای در اتاقی است که دورترین فاصله را از درب خانه دارد. شما در این موقعیت ها درب خانه را می بینید ولی در یک راستا نیستید. به عبارتی در راستای مستقیم آن نیستید. در حالت ایده آل، شما باید یک دید واضح از درب داشته باشید. در فنگ شویی دکوراسیون خانه باید به موقعیت فرماندهی توجه کنیم.

موقعیت فرماندهی جایی است که می خواهید بیشتر وقت خود را در آن اتاق بگذرانید. دستورالعمل های فنگ شویی به شما پیشنهاد می کند که این موقعیت غالب را در اتاق خود تعیین کنید. و اگر می توانید تخت، میز کار یا اجاق گاز خود را در یک راستای مورب قرار دهید. این سه قسمت از خانه شما بسیار مهم هستند زیرا هر کدام بخش مهمی از زندگی شما را نشان می دهند. تختخواب به معنای  خود وجودی شماست ، میز تحریر حرفه شماست و اجاق گاز نشان دهنده ثروت و تغذیه شماست. این سه باید در یک راستا قرار نگیرند و به شکل مورب قرار بگیرند. طوری که در کنار هر کدام از آنها قرار میگیرید بتوانید درب خانه راببینید.

نقشه فنگ شویی باگوآ

نقشه ی باگوا سومین تکنیک اساسی برای علم فنگ شویی است. این نقشه یک نمودار نقشه برداری برای تعیین  جنبه های خاص زندگی است  که شامل : عشق، ثروت و سلامتی می شود. استفاده از نقشه ی باگوا کمک می کند تا شما در چیدمان مبلمان و اشیاء طوری عمل کنید. که بهترین انرژی ها به سمت شما بیایند. ابتدا شما باید نقشه ی باگوای خانه ی خود را داشته باشید تا بتوانید چیدمان خود را انجام دهید . در فنگ شویی دکوراسیون خانه به نقشه ی باگوآ توجه کنید.

کلمه چینی “باگوا” به معنی “هشت منطقه” است. هر یک از این هشت حوزه به شرایط مختلف زندگی مانند خانواده، ثروت یا شغل مربوط می شود. و هر یک از این مناطق دارای اشکال، رنگ ها، فصل ها، تعداد و عناصر زمینی متناظر هستند. در مرکز باگوا ناحیه نهم  شما هستید که نمایانگر سلامتی کلی خود هستید.

مناطق باگوآ

ساده ترین راه برای گنجاندن باگوا در زندگی شما این است که یک تا سه حوزه ای را که بیشترین توجه را نیاز دارند شناسایی کنید. سعی نکنید در همه زمینه ها به طور همزمان کار کنید. برای تقویت انرژی یا بهبود جریان در آن مناطق ، پیشنهادات فنگ شویی را در آن منطقه خاص در نظر بگیرید.

فنگ شویی چیدمان خانه
فنگ شویی چیدمان خانه

خانواده (ژن)

نمایندگی: خانواده ، آغازهای جدید

شکل: ستونی ، مستطیلی

رنگها: سبز ، آبی

فصل: بهار

شماره: 4

عنصر: چوب یانگ

 

ثروت

نمایندگی: ثروت ، فراوانی ، رفاه

شکل: ستونی ، مستطیلی

رنگها: بنفش

فصل: بهار

شماره: 5

عنصر: چوب یین

سلامت (تای چی)

نمایندگی: به طور کلی سلامتی ، مرکز

شکل: مسطح ، مربع

رنگها: قهوه ای ، نارنجی ، زرد

فصل: تغییرات بین فصل ها

شماره: 5

عنصر: زمین

افراد مفید (کیان)

نمایندگی: افراد مفید ، نیکوکاران

شکل: دایره ای ، کروی

رنگها: خاکستری ، فلزی

فصل: پاییز

شماره: 6

عنصر: فلز یانگ

کودکان

نمایندگی: کودکان ، تکمیل ، شادی

شکل: دایره ای ، کروی

رنگها: سفید ، فلزی

فصل: پاییز

شماره: 7

عنصر: فلز یین

دانش (ژنرال)

نمایندگی: دانش ، خودسازی ، مهارت

شکل: مسطح ، مربع

رنگها: آبی تیره

فصل: تغییرات بین فصل ها

شماره: 8

عنصر: زمین یانگ

شهرت 

نمایندگی: شهرت ، شهرت ، علاقه ، دید

شکل: مثلث ، نوک تیز

رنگها: قرمز

فصل: تابستان

شماره: 9

عنصر: آتش

شغل (کان)

نمایندگی: شغل ، مسیر زندگی

شکل: موج دار ، منحنی

رنگها: مشکی

فصل: زمستان

شماره 1عنصر: آب

مشارکت 

نمایندگی: مشارکت ، ازدواج ، مراقبت از خود

شکل: مسطح ، مربع

رنگها: صورتی

فصل: تغییرات بین فصل ه

اشماره: 2

عنصر: زمین

پنج عنصر: خاک، فلز، آب، چوب و آتش  از سنت تائوئیست نشأت می گیرند. این عناصر پنج مرحله متقابل در زندگی هستند که برای ایجاد یک سیستم کامل با هم کار می کنند. به طور معمول، تمرین فنگ شویی باعث ایجاد تعادل بین این پنج  عنصردر خانه ی شما و هر یک از مناطق زندگی شما می شود.

برای ترکیب عناصر در زندگی و خانه ، باید تعیین کنید که می خواهید انرژی خود را در کجا متمرکز کنید. درست مانند باگوا، شما یکی از سه حوزه زندگی خود را که می خواهید بهبود بخشید انتخاب می کنید. سپس ، با افزودن رنگها یا اشکال پیشنهادی در آن اتاق، انرژی خود و انرژی خانه خود را تقویت می کنید.

چگون چیدمان خانه را به اصول فنگ شویی نزدیک کنیم

ما باید در فنگ شویی چیدمان خانه به این پنج عنصر آب، آتش، خاک ، چوب و فلز توجه کنیم. در شمال خانه ی شما آب است . یعنی باید از عنصر آب در این منطقه استفاده شود . مثلا می توانید یک آکواریوم در این قسمت خانه قرار دهید.

در قسمت جنوب از عنصر آتش استفاده می کنیم . مثلا از اشیایی که به رنگ قرمز یا نارنجی هست استفاده کنیم.

در قسمت شرق خانه از عنصر چوب استفاده می کنیم. می توانیم از یک گیاه طبیعی استفاده کنیم.

در قسمت غرب از جنس فلز استفاده می کنیم. و در قسمت مرکز می توانیم شئ به رنگ خاک استفاده کنیم. مثلا یک شی قهوه ای یا سفالی استفاده کنیم. ویزگی این عناصر را در پایین مشاهده می کنید. حتما در فنگ شویی دکوراسیون خانه به این پنج عنصر توجه کنید.

زمین

ویژگی ها: مراقبت از خود. شکل: مسطح،  مربع . رنگها: قهوه ای ، نارنجی و زرد. فصل: تغییرات بین فصل ها. زمینه ها: سلامتی ، دانش و مشارکت.

فلز

ویژگی ها: کارآمد ، دقیق ، زیبایی . شکل: دایره ای، کروی. رنگها: سفید، فلزی. فصل: پاییز. مناطق: افراد مفید و کودکان .

چوب

ویژگیها: گسترده و سرزنده ، رو به بالا. شکل: ستونی و مستطیلی . رنگها: سبز و قهوه ای. فصل: بهار. زمینه ها: خانواده و ثروت.

آتش

ویژگی ها: اشتیاق ، روشن کننده و درخشان. شکل: مثلث ، نوک تیز. رنگها: قرمز. فصل: تابستان. حوزه: شهرت.

آب

ویژگی ها: به سمت پایین و جاری  تغییر می کند. شکل: موج دار و منحنی. رنگها: مشکی. فصل: زمستان. حوزه: شغل.

مقاله ی پیشنهادی: دکوراسیون داخلی منزل

منبع: https://www.thespruce.com/what-is-feng-shui-1275060

5/5 - (5 امتیاز)
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا